Metode

I Center for Afhængighed arbejder vi ud fra en systemisk grundtanke. Vi har således altid familie-/netværksperspektivet med, når behandlingen tilrettelægges. Dine mål for behandlingen skrives ind i en behandlingsplan, som der løbende følges op på og minimum efter 6 måneder. I samtalebehandlingen og i gruppebehandlingen er formålet, at du finder ressourcerne i dig til at nå dine mål.