Samarbejdspartnere

I Center for Afhængighed har vi en bred vifte af samarbejdspartnere, som inddrages i behandlingen, når det synes relevant, og kun når du giver samtykke til det. Af samarbejdspartnere kan bl.a. nævnes: Kriminalforsorgen, forsorgshjem, egen læge, psykiatrien, sygehuse, skoler m.fl.